Kaupunkitila

Kaupunkitilaan liittyneissä erilaisissa suunnitteluprojekteissa työskennellessäni mielenkiintoni kohteena on ollut erityisesti ihmisen ja rakennetun ympäristön välinen suhde. Kaupunki, liikenneväylät, puistot, julkiset rakennukset, kerrostalot, ihmisten arjen elämä näissä tiloissa ja paikoissa.

Julkisen tilan käyttöön liittyy paljon erilaista ohjeistusta ja hallintorakenteita ja näistä seikoista johtuen taiteilijalle myös asetetaan taiteen ulkopuolisia tavoitteita. Eteen voi myös tulla yllättäviä haasteita, kun totuttuja ympäristörakenteita ja taideteoksia yhdistetään.

Kaupunkitilan suunnitteluprojekteissa toteutettavat teokset vaativat, taiteilijan työn lisäksi, lähes poikkeuksetta taakseen moniammatillista osaamista ja yhteistyötä ennen kuin ne ovat valmiita paljastettaviksi. Hyvissä työprosesseissa taiteilija voi toteuttaa teoksen vapaasti omista taiteellisista lähtökohdistaan käsin. Tällöin syntyy itsenäisiä, tekijän omiin valintoihin perustuvia julkisentilan teoksia, jotka voivat kyseenalaistaa vallitsevia arvoja ja herättää keskustelua siitä millaisia asioita taiteessa voidaan käsitellä ja esittää.