Kaupunkitila

Kaupunkitilaan liittyneissä erilaisissa suunnitteluprojekteissa työskennellessäni mielenkiintoni kohteena on erityisesti ihmisen ja rakennetun ympäristön välinen suhde. Kaupunki, liikenneväylät, puistot, julkiset rakennukset, kerrostalot, ihmisten arjen elämä näissä tiloissa ja paikoissa.

Nämä julkiset tilat ovat usein tarkkaan organisoituja tiloja, sen tähden minua taiteilijana kiinnostaa luoda paikan henkeä esiintuovia oleskelu- ja kohtaamispaikkoja, toiminnallisia teoksia, joita asukkaat voivat jollain tavalla itse käyttää.

Näen julkisen tilan inhimillisenä ”näyttämönä”, joissa kullakin ihmisellä on toiminnallinen oikeus ja jossa elämän kirjo, rosoisuus, poikkeavuus ja monimuotoinen kauneus saavat olla läsnä.

Ajattelen, että tapani osallistua keskusteluun julkisesta tilasta on tehdä kaupunkitilaan taideteoksia.