Projektit

Tekemäni projektitovat olleet lyhytkestoisia, tilallisia tai väliaikaisesti installoituja taidehankkeita.

Ne ovat vaatineet usein laajaa pohjatyötä ja yhteydenottoja tieteilijöihin, viranomaisiin ja yhteistyötä taiteen eri alojen osaajien kanssa. Yhteistä tekemälleni työlle on ollut se, että olen toteuttanut ne kuvataiteen eri tekniikoilla. Olen käyttänyt liikettä, ääntä, valoa, elävää materiaalia ja videota.

Toteutuneet teokset ovat saaneet usein alkunsa teemallisista näyttelypaikkahauista tai näyttelykutsuista, mutta myös omakohtaisista kokemuksistani ja kiinnostukseni kohteista sekä käymistäni keskusteluista. Toisinaan pyrin tietoisesti vaikuttavuuteen ja käytän taiteellista vapautta tieteellisten asiasisältöjen kertomiseen.

Minulle projektin lähtökohta ja ydin on aina kaupunkitila.  Toinen oleellinen asia on teosten vuorovaikutteisuus ja kokijan rooli. Yleisö saattaa olla se, joka saa teokset toimimaan.