Crime scene  1 – Pilaantunut maa

2006-2008

5 teoskokonaisuutta

taiteilijat: Marjukka Korhonen ja Sari Poijärvi

Kuvat: Sari Poijärvi

Vuosina 2006-2008 toteutettu Crime scene – teosprojekti dokumentoi luontoon kohdistuvia ympäristörikoksia. Projekti sisälsi aktivismia, yhteisöllistä toimintaa sekä yhteistyötä ympäristöalan asiantuntijoiden kanssa. Teoksessa yhdistyvät asiantuntijalausunnot ja valokuvadokumentit ympäristöongelmia käsitteleviksi kokonaisuuksiksi joiden esittämiseen käytettiin autenttista rikospaikkojen eristysnauhaa alueilla, joissa ihmisen toiminnasta johtuen oli tapahtunut merkittävä ekologinen muutos.

Crime scene 1 – Pilaantunut maa

Rikospaikka: Halikonlahden lintualtaat, Meriniitty, Salo

Päivämäärä: 16.5.2006

Rikos: Ympäristö on turmeltu

Epäilty: Ihminen

Tutkittu: ICP ja THC –analyysit maaperästä.

Teokseen sisältyy tekstiä, valokuvadokumentteja, asiantuntijalausuntoja, maaperänäytteitä ja laboratoriotuloksia.